Dzisiaj jest:
KONTAKT

 

Składowanie i odzysk odpadów

Cofinco Poland zajmuje się składowaniem i odzyskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne zawierające azbest na składowisku w Jastrzębiu Zdroju, a także segregacją, odzyskiwaniem  i wtórnym wykorzystaniem materiałów i surowców takich jak papier, metale, tworzywa sztuczne.

 

Rekultywacja zasobów środowiska naturalnego

Rekultywacja i odnawianie  zasobów środowiska naturalnego, głównie terenów skażonych i zniszczonych to nasz najistotniejszy cel.  Pracujemy nad zapewnieniem naszym dzieciom odpowiednich warunków do ich przyszłego rozwoju w czystym i niezniszczonym środowisku.

 

Nowoczesne technologie

Nowoczesne, sprawdzone, wydajne i niezawodne technologie w służbie ochrony środowiska. Stosujemy tylko rozwiązania oparte o najnowsze systemy zarządzania spełniające najwyższe normy ISO 9000/2001.

 

Najwyższe standardy

Nasze standardy pozwalają na utrzymanie najwyższej jakości usług. Dlatego możemy razem współpracować z poważnymi partnerami nad naszym wspólnym dobrem. Współpracujemy z wieloma gminami i instytucjami z województwa śląskiego.

 

Copyright 2009 by www.cofinco.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!.